Zpět na blog

Produktivita, už téměř klišé slovo.

Slyšíte ho všude. „Buďte produktivní pomocí 3 snadných kroků!“ a „jsem koučem produktivity“ a „teprve až se naučíte být produktivní, objevíte životní štěstí!“.

Chápu to. Produktivita je horké téma, protože tato schopnost většině lidí schází.

Mnoho článků na internetu vám představí hacky, jak být produktivnější. Podobné tipy dohledáte i na mém blog, zabývám se tím opravdu rád. Pravdou ale je, že pokud nesplníte jednu základní podmínku, žádný systém todo listů ani jiný trik vám k výkonnosti nepomůže. Když ji splníte, vše půjde samo.

Podmínkou produktivity je cítit se dobře.

Pokud se dlouhodobě cítíte špatně a práce vám nedává smysl, nemáte šanci být produktivní. Místo toho, abyste se nechávali unášet proudem, pádlujete proti němu. Chvíli to může fungovat, ale po nějaké době, v závislosti na vaší odolnosti, se vysílíte, a proud vás stejně strhne. Není chytřejší jet po proudu od samého začátku?

Daniel Gamrot, trenér osobní produktivity, říká:

„Produktivita znamená dělat správné věci ve správný čas a správným způsobem. Máš 24 hodin a možnost investovat energii tam, kam ti to dává největší smysl. Upřít pozornost na to, kam má podle tebe energie jít. Pak se dostaví výsledky.“ zdroj

A o tom to je – nejen produktivita, vlastně vše – umět upřít pozornost správným směrem ve správný čas.

Co to přesně znamená?

→ Když se cítíte pod psa, není správný čas hrotit práci a dohánět deadliny, je čas regenerovat.
→ Když cítíte, že jste se v práci zasekli na místě a nijak se nerozvíjíte, není chytré pokračovat ve stejných aktivitách, je čas zkorigovat směr.
→ Když cítíte, že ve vás vře kreativita, není čas zasednout k Netflixu, je čas tvořit.

Je chytré jet po proudu, ne proti proudu.

Když pádlujete proti proudu, po chvíli se vyčerpáte. Prerekvizitou produktivity je cítit se dobře a mít energii. Cítíte-li se dobře, vše ostatní se začne dít samo a techniky pro zvýšení produktivity se stanou přídavným turbo motorem vaší kánoe.

„Nic, ohledně čeho se dlouhodobě cítíte dobře, nemůže dopadnout špatně. Nic, ohledně čeho se dlouhodobě cítíte špatně, nemůže dopadnout dobře.“ – Mark Dzirasa

V případě, že se cítíte špatně, svůj emoční stav vyřešte jako hlavní prioritu. Až potom se začněte zabývat produktivitou.

Podmínka splněna, co dál?

Cítíte se dobře. Co teď?

Je čas naučit se dvě dovednosti:

  1. správně vybírat, na čem dělat
  2. dělat to, co jste se rozhodli dělat

 

1. Správně vybírat, na čem dělat

Volba aktivit by měla vycházet ze dvou zdrojů.

Zaprvé z vaší osobní vize (vize -> cíl -> projekt -> úkol) a zadruhé z inspirace.

Inspirací myslím náhlý impulz spojený s přívalem pozitivních emocí. Například najednou dostanete nápad dělat něco, o čem intuitivně víte, že to prostě bude skvělé. Takových situací pravděpodobně nezažíváte tolik, ale jejich přísun můžete zvýšit metodou Ho’oponopono.

Úkoly vycházející z osobní vize jsou podpořeny silným PROČ, takže bude snadnější pustit se do nich než do rutinních činností, které vás nikam neposouvají. Máte-li todo list zahlcen rutinními činnostmi, zkuste některé z nich delegovat, škrtnout nebo je dokončit v jeden předem zvolený den (metoda dávkování).

Umění vybírat, na čem dělat, leží také v odstranění rozhodovací paralýzy, kdy máte rozjetých několik projektů či úkolů najednou a nevíte, po kterém skočit dřív. K tomu vám pomůže umění minimalismu.

Vrátím se k metafoře s kánoí.

Neustálým měněním směru pádlování – doleva, doprava, vpřed, vzad, doleva! – nikdy nedoplujete ke břehu. Raději se zaměřte na jeden cíl a poté zdolejte další, ať už mluvíme o horizontu dnů, týdnů, měsíců nebo roků. V opačném případě tříštíte svou soustředěnost.

→ Na denní bázi to může znamenat každovečerní zasednutí ke stolu a naplánování aktivit na další den, abyste ráno neplýtvali energii rozhodováním, ale ihned ji zaměřili správným směrem.
→ Na měsíční bázi to může znamenat dvě hodiny, kdy ve svém deníku zhodnotíte uběhlý měsíc a naplánujete příští.
→ Na roční bázi to může znamenat vytvoření nástěnky vizí, která vám vždy připomene vaše PROČ.

K čemu vám bude produktivita, když budete ztraceni v tom, co dělat? Objevte svou vizi a nesetrvávejte v dělání věcí, které vám dlouhodobě nepřináší radost. To je šílenství.

2. Dělat to, co jste se rozhodli dělat

Víte, CO dělat, PROČ to chcete dělat a cítíte se ohledně toho dobře. JAK to dělat je už jen otázka techniky a osobní preference.

V tomto bodě začíná většina článků o produktivitě, a tak tipy, které níže zmíním, nebudu rozebírat do hloubky.

Techniky pro zvýšení produktivity, které využívám:

Mindfulness
Meditací se učím pozorovat, co se ve mně děje. Během práce je pro mě snadnější zpozorovat tlaky, tiky, nutkání a další rušivé elementy, které mě odvádí od aktuálního úkolu. Jakmile zpozoruji, že mě něco vyrušuje, zastavím se a rozhodnu se, zda se mi tělo něco snaží oprávněně říct a je čas na dvacet dřepů a doplnění skleničky vody, nebo jestli je to jen dočasný impulz způsobený netrpělivostí, který sám po chvíli odezní.

Výhody meditace a jak s ní začít

Změny prostředí
V minulosti jsem si ověřil, že pracovat pět dní v týdnu a 8 hodin denně ve stejné místnosti nezvládám. Vlastně ani čtyři nebo tři dny. Vlastně ani osm hodin. Miluji změnu a tak jí jdu naproti – pracuji z kaváren, coworkingů, z domova nebo z parků. Kancelářský 9-5 je přežitek.

Redukce šumu
Něco kolem nás pořád bzučí a tiká a vždy se najde lákavějšího věc, než činnost, na kterou se snažíte soustředit. Odstraněním distrakcí jako jsou mobily, sladkosti a kolegové snižujete šanci, že budete vyrušeni od práce.

Redukujte šum a naučte se soustředit.

Dávkování
V pondělí marketing, v úterý kreativní psaní, ve středu administrativa, ve čtvrtek tvorba produktů a v pátek výlet do přírody. Shluknutím podobných aktivit do určitého časového bloku několika hodin nebo dnů se naladíte na danou vlnu a snadněji na ni zůstanete. Pokud neustále přeskakujete mezi odlišnými aktivitami, nedostanete se do flow.

Jak využívat dávkování k radikálnímu zvýšení produktivity.

Momentum
Tělesa v pohybu mají tendenci zůstat v pohybu. Nebo tak nějak, fyzika není má silná stránka. Splněním jednoho úkolu se každopádně dáte do pohybu a jednodušeji splníte i další úkoly.

O tom je teorie malých výher.

Prioritizace
Klasika, která neomrzí. Papír, tužka a kroužkování.

Old-school technika pro zvýšení produktivity.

Posouvání záložky v zápisníku
Nový productivity hack, který testuji:

Malý A6 zápisník, do kterého si zapisuji úkoly v podobě checkboxů. Nejstarší stránku, kde se ještě nachází nesplněný úkol, označím lepící záložkou. Jakmile všechny úkoly z dané stránky splním, posunu záložku na další stránku.

Tímto zajišťuji, že nepřeskakuji nepříjemné nebo náročné úkoly a že na nic nezapomínám (v ideálním případě).

Cítit se dobře a znát své PROČ

To je minimalistickým shrnutím celého článku.

Pozitivně se nalaďte a produktivita se dostaví. Snadné, ne?

Teď se asi ptáte, jak docílit dlouhodobého pozitivního naladění. Už tím, že se ptáte, jste na správné cestě!

V principu je to opravdu snadné. Váš výchozí stav je klid a blaženost. Nenarodili jste se nasraní a vystresovaní. Tyto tlaky jste na sebe nechali nabalit v průběhu života. Nemusíte se snažit vygenerovat štěstí, stačí ořezat vše, co vás šťastnými nedělá, a nechat usadit zvířené sněhové vločky v pomyslném skleněném těžítku.

Přeji vám spokojenost a produktivitu ?

Newsletter icon

4-6 tipů týdně

Jednou týdně ti pošlu krátký výcuc nejzajímavějších informací o podnikání a osobním rozvoji. Žádný spam, jen konkrétní nástroje, knihy, videa, myšlenky a life hacky. To vše ve 4-6 odrážkách.