Zpět na blog

Sedím na zahradě v coworkingu K10, kde jsem si na den rozložil kancelář, popíjím kafe. Zvedám hrnek, abych se napil, a všímám si malého brouka, který leze po okraji. Foukám do něj, aby odlétl pryč, ale pevně se drží. Nadechuji se znovu, foukám víc – a brouk odlétá pryč, stejně jako obsah hrnku.

Dívám se na kapky kafe, které přistály na mé ruce, bílé košili, brýlích a displeji notebooku. Půl vteřiny nereaguji a poté propadám v smích a své hlouposti se směji i po cestě do kuchyňky.

Přesně v tom je meditace skvělá – učí nás nereagovat unáhleně a umět si vytvořit zlomek sekundy, ve kterém se můžeme rozhodnout, jak k situaci přistoupíme.

Díky tomuto prostoru mezi událostí a naší reakcí na ni pak dokážeme vědomě měnit své chování v situacích, které by jinak mohly vést k nechtěným následkům jako je špatná nálada nebo rozepře s blízkými.

S meditací jsem začal v roce 2016 a od té doby medituji téměř každý den. Nejsem guru ani začátečník. Diskuse, které vedu s ostatními, často zabrousí právě k tématu meditace. Proto jsem se rozhodl sepsat článek, ve kterém představím, jak mi meditace pomáhá v životě a jak i vy můžete začít meditovat. Třeba ještě dnes!

Zároveň vypíchnu i několik potenciálních problémů spojených s meditací, kterým je dobré se vyvarovat a také doporučím zdroje, které mi pomohly.

Na stránce Meditace & Vizualizace poté najdete další informace a zdroje o meditaci včetně velmi účinné vizualizace Ranní Nakopávač, kterou jsem vytvořil.

Gong v meditačním středisku Dhamma Španělsko

Zmatení jazyků

Než se pustíme dál, pojďme si vyjasnit terminologii, která někdy působí zmatky. Co je to meditace, co je to mindfulness, a jaký je v nich rozdíl?

Mindfulness nelze do češtiny dobře přeložit. Někdy se překládá jako všímavost, tedy schopnost všímat si prožívaných tělesných a psychických jevů tak, jak probíhají v přítomném okamžiku. Podle Buddhova učení je to jedna z kvalit nutných pro dosažení osvícení. Mindfulness tedy není typ cvičení, ale kvalita nebo schopnost mysli.

Meditace je cvičení, při kterém člověk využívá určité techniky, například právě mindfulness, k rozvíjení mysli. Někomu může slovo meditace připadat příliš mystické a proto raději volí modernější a více „cool“ slovo mindfulness. V tomto článku budu používat termín meditace.

Benefity, které meditace přináší

Meditace je zcela jiná technika, než na jaké jsme zvyklí.

Změny, které přináší, se pomalu hromadí v podvědomí, dokud nejsou tak velké, že si jich všimneme. Dlouhodobé výsledky nemůžeme očekávat ihned. Krátkodobě se sice můžete cítit lépe už po první meditaci, ale jakmile další den nemeditujete, jste zpět v „normálu“.

Často trvá roky, než se změny začnou zřetelně projevovat, což může mnohé odradit. Až když se retrospektivně podíváte do minulosti a porovnáte své aktuální já se svým minulým já, zjistíte, jak moc jste se změnili. Alespoň tak to mám já. V celém článku mluvím výhradně ze své osobní zkušenosti.

Výhody, které mi meditace přinesla a stále přináší, jsou dalekosáhlé. Nebojím se říct, že je to nejefektivnější technika trvalé změny, kterou jsem kdy vyzkoušel (nově do top 3 řadím i ho’oponopono), a to právě proto, že nepřináší jen krátkodobá zlepšení, ale mění strukturu mozku.

Zaznamenal jsem tyto změny:

Klidnější reakce. Což vede k lepším vztahům s ostatními, ať už jde o kolegy, rodinu nebo externí dodavatele, kterým nepošlete naštvaný mail ve chvíli, kdy vás rozhodí jejich zpráva o navýšení cen. Méně se mnou zamávají špatné zprávy a situace, které dopadly jinak, než jsem si přál, i když ulpívání na tom, aby vše bylo podle mě, je stále jedna z mých největších slabin.

Snazší zvládání obtížných situací. Klidněji reaguji pod stresem, tlakem okolí, při nemocích nebo zranění. Myslím, že vědomí, že se umím vypořádat se stresovými situacemi, mi i zdravě zvýšilo sebevědomí.

Singletasking. Multitasking se může hodit, když někomu potřebujete volat a zároveň řídit auto. S produktivitou vám ale multitasking nepomůže, spíše naopak. Když každý den při meditaci stokrát přivedete mysl z místa, kam odběhla, zpět k aktuálnímu úkolu, po nějaké době ji vycvičíte natolik, že pro vás bude snazší soustředit se během dne na to, na to se chcete soustředit.

Zlepšení vizualizačních schopností. Mnohé meditace jsou založené na schopnosti vizualizace. Co trénujete, v tom se zlepšujete, a vizualizování není výjimkou. Umět si lépe představovat se hodí v mnoha situacích, třeba když si chcete co nejbarvitěji představit své dlouhodobé cíle. Vedené vizualizace, které jsem vytvořil, najdete na stránce Meditace & Vizualizace.

Naslouchání svému tělu. Častěji se zaměřuji na to, jak se zrovna cítím. Nesedím už moc dlouho na jednom místě? Potřebuje nějaký sval protáhnout? Hromadí se ve mně stres? Dříve tak mohu předejít nepříjemným stavům.

Naslouchání intuici. Nejsem analytik, ale řekl bych, že jsem se v životě spíše orientoval racionálně. Meditace poměr racionálního versus emočního uvažování trochu zvrátila ve prospěch emocí. Jsem schopnější zpozorovat a připustit si, co si doopravdy myslím, co doopravdy chci.

Akceptování cizích názorů. No, v tom mám stále rezervy, ale drobná změna k lepšímu proběhla – v konverzacích jsem nezaujatější a nenechávám se tolik strhávat svými aktuálními emocemi. Hlavou mi většinou probleskne „hele, to je tvoje ego, co se zrovna chytilo do emocí!“ a pak už je to tak 50/50 jestli situaci dokáži ustát 🙂

Kvalitnější spánek. Vždy jsem byl schopný usnout do několika minut, ale meditace před spaním mi ještě více pomáhá zpomalit vír myšlenek a usínat s klidnější hlavou. Nemám to ověřené, ale řekl bych, že se i budím lépe vyspaný, když večer medituji.

Užívání si všedních momentů. Schopnost všímat si detailů se z meditace přenesla do každodenního života a jsem tak schopný více se zaměřit na drobnosti, které bych jinak přešel. Zní to klišé, ale vážně si více užívám zpěvu ptáků, vánku na tváři a vůně kávy.

Redukce nudy. Ne, že bych se někdy příliš nudil, ale teď už nudu prakticky neznám. Není to tím, že bych se snažil být stále něčím zaměstnaný, ale že mi nevadí jen tak být a nic nedělat. S tímto dost pomohl můj sedmidenní pobyt ve tmě.

Překonávání závislostí a chtění. Snadněji se vypořádávám s hladem, chutí na sladké nebo nutkáním něco si koupit. Jakékoliv chtění je jen pocit, který odejde, pokud na něj nereagujete. To ale neznamená, že bych zanevřel na svou milovanou hořkou čokoládu…

Syntetizace štěstí. Štěstí jsou prý chemikálie v mozku. Nevím, jak přesně mozek funguje, ale vím, že se s tréninkem zlepšuji v ovládání štěstí a jeho vědomém vypouštění do oběhu. Mým cílem je naučit se rozveselit v jakékoliv situaci a řekl bych, že se mi to daří. Většinu situací umím zvrátit, rozhodnout se být šťastný a nechat se polít pozitivními pocity po celém těle – nevím, jak to nazvat, jsou to takové příjemné vlny vibrací, které s sebou nesou i mentální pohodu. Často pomůže podívat se na situaci z nadhledu, doslova si vizualizovat vesmír a uvědomit si, jak malichernou situaci zrovna řeším.

Celková větší pohoda. Jsou dny a někdy i týdny, kdy se mi věci vymknou z rukou a vynechám ranní meditace. Jednoznačně cítím, že jsem v takových obdobích nevrlejší a méně koncentrovaný. Pravidelná meditace má znatelný efekt na mé štěstí a spokojenost s životem.

Jak začít meditovat

Internet je gigantický. Zadejte do Googlu „jak meditovat“ a vyjede vám 207 000 výsledků. Nebudu proto zabíhat do detailů, ale popíši dva typy meditace, které sám rád praktikuji, a doporučím další zdroje, které vám mohou pomoci.

Jako první je potřeba se rozhodnout, že chcete meditovat, a vyhradit si na to čas.

Meditace nebude fungovat, pokud se ji budete snažit vtěsnat do svého rozvrhu s pocitem, že nestíháte. Vědomě se rozhodněte hodit vše ostatní dočasně za hlavu. Najděte si prostředí, ve kterém vás nikdo nebude rušit. Zvuky okolí nejsou problém, ale televize nebo debatování ostatních členů rodiny může dost rušit.

„Pokud nemáte ani hodinu na meditaci, potřebujete meditovat dvě hodiny.“ – zenové přísloví

Meditace 1: koncentrace na dech

Cílem této meditace je zklidnit mysl a naučit ji zaměřovat se na jeden vjem místo toho, aby neustále těkala tam a zpět.

Je jedno, jestli sedíte nebo ležíte (stoj pro tuto meditaci nedoporučuji), hlavně, ať jste v pohodlné pozici a neškrtí vás oblečení nebo netlačí židle. Pokud sedíte, páteř držte rovně a vzpřímeně (mnoho důvodů), ale ne křečovitě. Je na vás, zda necháte oči otevřené nebo je zavřete.

Několikrát se hluboce pomalu nadechněte a sledujte, kde nejzřetelněji cítíte svůj dech – v oblasti břicha, v krku, v nosních dírkách, v celém těle, jinde  – a vyberte si tuto oblast. Já dech pozoruji v nosních dírkách. Sledujte, jak dech vchází a vychází ven a všímejte si i pauz mezi nádechem a výdechem, výdechem a nádechem. Nesnažte si představovat si dech, ale pozorujte fyzické pocity v místech, kudy dech proudí. Všímejte si přesných momentů, kdy nádech začíná a končí a kdy začíná a končí výdech. Pokud dech sledujete v nose, kterou dírkou prochází více? Je teplý, studený, rychlý nebo pomalý? Nijak dech neměňte ani nehodnoťte, jen ho zkoumejte. Zvědavost vám pomůže déle se soustředit.

Abyste u dechu udrželi pozornost, můžete ho počítat. Já ho rád počítám trochu neintuitivně naopak – jeden dech končí nádechem, ne výdechem. Výdech, nádech – 1. Výdech, nádech – 2… až do desíti. Jakmile zjistíte, že jste se ztratili v myšlenkách, v klidu přiveďte pozornost zpět k dechu a začněte počítat od začátku.

Tato část je klíčová – každým přivedením mysli zpět ji učíte neodbíhat pryč a postupem času jí dojde, že nemá cenu odbíhat. Ve chvíli, kdy si uvědomíte ztracení v myšlenkách, nespěchejte zpět k dechu, ale v pár vteřinách si uvědomte, že jste odběhli, a že se vědomě vracíte zpět. Bez výčitek, s radostí. Tím podporujete chtěný vzor.

Meditace 2: otevřená pozornost

Cílem této meditace je pozorovat tělesné a mentální vjemy bez toho, abyste je jakkoliv hodnotili. Vše je tak, jak je. Výsledkem tohoto tréninku je redukování reaktivního a podpoření proaktivního chování.

Seďte, ležte nebo stůjte. Pozorujte všechny vjemy tak, jak jsou. Aby bylo cvičení jednodušší, vyberte si vždy jeden vjem, na který se zaměříte, než přejdete k dalšímu. Já začínám se zvuky – šum aut, elektrické vrnění ledničky, pískání v uších – a poté pokračuji k tělesným pocitům, dále k čichu, chuti, zraku (i pod zavřenýma očima vidíte vizuální vjemy) a nakonec přejdu k myšlenkám, které jsou nejzrádnější. Úplně nakonec můžete pozorovat všechny vjemy najednou. Šimon Grimmich z Mindfulnessclub této meditaci říká „mít všech pět (smyslů) pohromadě„.

V každém kroku nezaujatě pozorujte daný vjem a zůstávejte v přítomnosti. Když se nachytáte, že jste myšlenkami odběhli pryč, vraťte se zpět. Principem je nenechat se ničím vzrušit ani vyrušit a zachovat vyrovnanost, ať už zpozorujete příjemný nebo nepříjemný vjem. Při tomto cvičení často zjišťuji, že negativní pocity po čase samy odezní.

Po čase tréninku si vytvoříte schopnost nereagovat na určitou situaci v daný moment impulzivně, ale ve zlomku vteřiny si uvědomit, že máte volbu, jak zareagujete. Zjistíte, že chtění je jen pocit, že nemá cenu fixovat se na pozitivní pocity, které také odezní, a že je na vás, jak se budete v každém okamžiku cítit.

Potenciální problémy a jak se jim vyvarovat

Meditace není relaxace. Může být, ale ne vždy je. Narazil jsem na několik problémů, které jsem ve spojení s meditací řešil nebo stále řeším a na které si dejte pozor.

Nechtějte úspěch. Úspěch a pokrok přijde, když budete pravidelně a odhodlaně trénovat. Nesnažte se ale za každou cenu o co nejrychlejší pokrok. Výsledky se mohou dostavit až po dlouhé době a chtění brzkého úspěchu by vás mohlo od meditace úplně odradit. Naučte se užívat si proces sebezlepšování.

Neočekávejte konstantní progres. To, že budete týden každý den meditovat, neznamená, že po několikadenní pauze budete pokračovat tam, kde jste skončili. Je to jako tenis – když vypadnete z tréninku, bude vám nějakou dobu trvat, než údery zase dostanete do ruky. U meditace to platí dvojnásob. Nemyslete si také, že každé další sezení bude o trochu lepší než to předchozí. Jeden den se budete umět zaměřit na dech na celou minutu, jindy nenapočítáte ani do tří bez toho, abyste se ztratili. Kvalitu meditace ovlivňuje mnoho faktorů, zejména spánek. Cvičte pravidelně a výsledky se dostaví. Pokud ne, vyhledejte učitele, v ČR je meditačních center spousta.

Nesnažte se… relaxovat. Snaha je paradoxní. Právě snaha často zapříčiní to, že se vám něco nedaří. Když se budete příliš snažit relaxovat, nezrelaxujete se. Zamyslete se, jak každý večer usínáte? Snažíte se zuby nehty usnout, nebo prostě necháte den jít a spánek se nějakým zázrakem sám dostaví?

Nepotlačujte emoce. Nejčastějším argumentem lidí proti meditaci, se kterým se setkávám, je to, že potlačování emocí škodí. A já souhlasím! Meditace by měla být o nezaujatém pozorování emocí nebo jejich využívání, ne potlačování. Meditace není o tom nikdy se nesmát nebo nebrečet, ale o tom mít svobodnou volbu, jestli se začnete smát nebo brečet. V žádném případě se nesnažte potlačovat emoce.

Zdroje, které mohou pomoct

Obzvlášť ze začátku je dobré být při meditaci veden a mít někoho, kdo vás provází jednotlivými kroky a připomíná vám vracet se zpět k meditačnímu objektu.

Používám aplikaci Insight Timer, ve které najdete kvanta vedených meditací zdarma a také časovač, kterým měřím své meditace (mám rád statistiky). Dalšími populárními aplikacemi jsou Headspace, Calm nebo Waking Up (ta je placenná, ale dost kvalitní, používám ji od března 2021 a doporučuji!).

Přijít vhod může extrémně účinná vizualizace Ranní Nakopávač, kterou jsem vytvořil.

Další články a zdroje najdete na stránce Meditace & Vizualizace.

Knihy, které mi v určitých bodech mého tréninku meditace pomohly, byly 1) Umění meditovat (příjemný čtivý úvod) a 2) Mastering the Core Teachings of the Buddha (pro hardcore zájemce o meditaci) 3) The Mind Illuminated (velmi praktický průvodce).

Zajímavým blogem věnující se tématu mindfulness, produktivity atd. je Zen habits.

Na skupinové meditace jsem v Praze chodil do center Shambhala a Moteel (bývalá Bindu Yoga) – konkrétně na Oshovy dynamické meditace (něco naprosto jiného, než co od meditace čekáte – vezměte si ručník).

16. díl podcastu jsem nahrál s Michalem Dvořákem, lektorem kurz mindfulness z bemindful.cz.

Přečíst si můžete o desetidenním kurzu meditace Vipassana, kterého jsem se zúčastnil v červnu 2017. Pořádán je pravidelně po celém světě organizací Dhamma

Snad vás tento článek inspiroval k vyzkoušení meditace nebo zpravidelnění svých sezení. Přeji vám mnoho nových vhledů a poznatků a hlubší životní klid 🙂

Mnich se slunečními brýlemi

Baví tě rozvíjet se?

Co takhle dostat každý pátek krátký Týdenní Výcuc s 5 tipy pro seberozvoj? Žádný spam, jen přínosné myšlenky 💭, odkazy 📚 a life-hacky 🚀, které jsem za týden posbíral.

✔️ již odebírá 370+ lidí
✔️ přečteno za 60 vteřin